735

Ако си апостол, ще гледаш на смъртта като на помощница, която ще направи по-лек твоя път.

Предмети
Този параграф на друг език