737

Нали си чувал как светските хора казват с тъга, че „с всеки изминал ден ние умираме по малко“?

А пък аз ти казвам: радвай се, апостолска душо, защото всеки отминал ден те приближава до Живота.

Предмети
Този параграф на друг език