747

Сред светските хора е много разпространено да се споменава Божието милосърдие. — Така те си търсят оправдание, за да продължават своите безумства.

Вярно е, че нашият Господ е безкрайно милосърден, но Той също така е и вечно справедлив. Освен това ще има и съд, Съдията ще бъде Самият Господ.

Този параграф на друг език