739

Не се страхувай от смъртта. — Приеми я още отсега с щедро сърце…, когато Бог пожелае…, както и където на Него му е угодно. — Не се съмнявай, че тя ще дойде, пратена от твоя Бог-Отец в най-подходящите за Него миг, място и начин. — Да ни е добре дошла нашата сестра, смъртта!

Този параграф на друг език