745

„И Той отново ще дойде да съди живите и мъртвите“ — казваме в Символа на вярата.

— Никога не забравяй този съд, това правосъдие и… този Съдия!

Предмети
Този параграф на друг език