734

„Но сега настана вашият час и властта на мрака.“ Значи грешникът има своя час? Така е… но Бог има Своята вечност!

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език