744

Ако си апостол, ти няма да умреш. — Само ще смениш жилището си.

Предмети
Този параграф на друг език