738

За „другите“ смъртта е ужасяваща действителност. — За нас смъртта — т.е. Животът — е нещо, което ни оживява и ни изпълва със сили.

За тях това е краят; за нас — началото.

Предмети
Този параграф на друг език