746

Не гори ли душата ти от желание да зарадва Бог-Отец в деня, когато Той ще я съди?

Предмети
Този параграф на друг език