750

Чуй ме ти, човече, който си потънал до шия в науката: твоята наука не може да отрече истината, че дяволът действа в света. От много години насам нашата Майка, Църквата, постанови свещениците да призовават всеки ден в подножието на олтара св. архангел Михаил с думите: „… contra nequitiam et insidias diaboli“ — „… срещу злобата и измамите на дявола!“.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език