736

Виждал ли си как падат листата в тъжния есенен следобед? Точно така, ден след ден, се стелят душите във вечността. И ще дойде ден, когато едно от падналите листа ще бъдеш ти.

Предмети
Този параграф на друг език