753

Тук, на земята, всичко има край. Още незапочнало удоволствието — и ето, вече е свършило.

Предмети
Този параграф на друг език