Svēto Rakstu atsauču rādītājs no «Ceļš»

Samuēla pirmā grāmata


Samuēla pirmā grāmata 3, 6984


Samuēla otrā grāmata


Samuēla otrā grāmata 11, 2–3183


Ķēniņu pirmā grāmata


Ķēniņu pirmā grāmata 2, 24


Hroniku pirmā grāmata


Hroniku pirmā grāmata 16, 10666


Hroniku otrā grāmata


Hroniku otrā grāmata 7, 393


Tobija grāmata


Tobija grāmata 5–8360

Tobija grāmata 5–1227

Tobija grāmata 5, 10715


Ījaba grāmata


Ījaba grāmata 7, 1306


Psalmi


Psalmi 6, 7216


Psalmi 19, 10435


Psalmi 23, 1760


Psalmi 27, 1482

Psalmi 27, 3482


Psalmi 31, 295


Psalmi 39, 492


Psalmi 51, 19712


Psalmi 55, 13–15244


Psalmi 62, 11636


Psalmi 67, 12972


Psalmi 71, 195


Psalmi 104, 1012


Psalmi 105, 1567


Psalmi 118, 28785


Psalmi 119, 120326


Sakāmvārdu grāmata


Sakāmvārdu grāmata 18, 19460


Dziesmu dziesma


Dziesmu dziesma 2, 15329


Dziesmu dziesma 5, 8568


Sīraha dēla grāmata


Sīraha dēla grāmata 6, 14421


Sīraha dēla grāmata 24, 24504


Isaja grāmata


Isaja grāmata 40, 15613


Isaja grāmata 59, 1586


Jeremija grāmata


Jeremija grāmata 2, 20413


Mateja evaņģēlijs


Mateja evaņģēlijs 1, 18–24653


Mateja evaņģēlijs 4, 487

Mateja evaņģēlijs 4, 18–22799


Mateja evaņģēlijs 5, 13921

Mateja evaņģēlijs 5, 16842

Mateja evaņģēlijs 5, 29163

Mateja evaņģēlijs 5, 48291


Mateja evaņģēlijs 6, 3466

Mateja evaņģēlijs 6, 984

Mateja evaņģēlijs 6, 21421

Mateja evaņģēlijs 6, 24300

Mateja evaņģēlijs 6, 33472


Mateja evaņģēlijs 7, 21754

Mateja evaņģēlijs 7, 22–23930


Mateja evaņģēlijs 8, 2–3142


Mateja evaņģēlijs 9, 5264

Mateja evaņģēlijs 9, 9799

Mateja evaņģēlijs 9, 12536

Mateja evaņģēlijs 9, 37–38800


Mateja evaņģēlijs 10, 24699

Mateja evaņģēlijs 10, 37907


Mateja evaņģēlijs 11, 29607

Mateja evaņģēlijs 11, 30758


Mateja evaņģēlijs 12, 36–37447


Mateja evaņģēlijs 13, 31–33695

Mateja evaņģēlijs 13, 36695

Mateja evaņģēlijs 13, 55491


Mateja evaņģēlijs 17, 19585


Mateja evaņģēlijs 19, 21–22807

Mateja evaņģēlijs 19, 29670


Mateja evaņģēlijs 25, 21819


Mateja evaņģēlijs 27, 17–23296

Mateja evaņģēlijs 27, 23671

Mateja evaņģēlijs 27, 55–56982


Mateja evaņģēlijs 28, 19–20904


Marka evaņģēlijs


Marka evaņģēlijs 1, 16–20799

Marka evaņģēlijs 1, 17978

Marka evaņģēlijs 1, 40–41142


Marka evaņģēlijs 2, 13–14799

Marka evaņģēlijs 2, 17536


Marka evaņģēlijs 6, 3491


Marka evaņģēlijs 9, 23588

Marka evaņģēlijs 9, 38–40966


Marka evaņģēlijs 10, 15–16872

Marka evaņģēlijs 10, 29–30779


Marka evaņģēlijs 11, 1–10507

Marka evaņģēlijs 11, 2–7606

Marka evaņģēlijs 11, 13–14354

Marka evaņģēlijs 11, 23–24489


Marka evaņģēlijs 12, 41–44829


Marka evaņģēlijs 14, 6527

Marka evaņģēlijs 14, 61671


Marka evaņģēlijs 15, 40–41982

Marka evaņģēlijs 15, 43841


Marka evaņģēlijs 16, 15904


Lūkasa evaņģēlijs


Lūkasa evaņģēlijs 1, 30511

Lūkasa evaņģēlijs 1, 33906

Lūkasa evaņģēlijs 1, 38403510512763912

Lūkasa evaņģēlijs 1, 48598


Lūkasa evaņģēlijs 2, 14759

Lūkasa evaņģēlijs 2, 49907


Lūkasa evaņģēlijs 5, 4–5792

Lūkasa evaņģēlijs 5, 6629

Lūkasa evaņģēlijs 5, 9–11799

Lūkasa evaņģēlijs 5, 12–13142

Lūkasa evaņģēlijs 5, 27–28799

Lūkasa evaņģēlijs 5, 31536


Lūkasa evaņģēlijs 6, 12104

Lūkasa evaņģēlijs 6, 40699


Lūkasa evaņģēlijs 8, 1–3981

Lūkasa evaņģēlijs 8, 5794


Lūkasa evaņģēlijs 10, 2800

Lūkasa evaņģēlijs 10, 4289


Lūkasa evaņģēlijs 11, 1–484

Lūkasa evaņģēlijs 11, 996


Lūkasa evaņģēlijs 12, 49801


Lūkasa evaņģēlijs 14, 30324

Lūkasa evaņģēlijs 14, 34921


Lūkasa evaņģēlijs 16, 10243


Lūkasa evaņģēlijs 17, 5580588


Lūkasa evaņģēlijs 22, 39–46213

Lūkasa evaņģēlijs 22, 53734


Lūkasa evaņģēlijs 24, 15–16843

Lūkasa evaņģēlijs 24, 32917

Lūkasa evaņģēlijs 24, 36258


Jāņa evaņģēlijs


Jāņa evaņģēlijs 2, 1–11502507


Jāņa evaņģēlijs 3, 1–15841

Jāņa evaņģēlijs 3, 8110


Jāņa evaņģēlijs 4, 14148

Jāņa evaņģēlijs 4, 34766


Jāņa evaņģēlijs 7, 10843


Jāņa evaņģēlijs 11, 33–36422

Jāņa evaņģēlijs 11, 39719

Jāņa evaņģēlijs 11, 43719

Jāņa evaņģēlijs 11, 53694


Jāņa evaņģēlijs 12, 1–3974

Jāņa evaņģēlijs 12, 14–16606

Jāņa evaņģēlijs 12, 24199938


Jāņa evaņģēlijs 13, 34–35385


Jāņa evaņģēlijs 14, 27258


Jāņa evaņģēlijs 15, 1–8701

Jāņa evaņģēlijs 15, 2701

Jāņa evaņģēlijs 15, 5416781


Jāņa evaņģēlijs 17, 21968


Jāņa evaņģēlijs 19, 25–27144

Jāņa evaņģēlijs 19, 25507508982

Jāņa evaņģēlijs 19, 26–27506

Jāņa evaņģēlijs 19, 38–42841


Jāņa evaņģēlijs 20, 14843


Jāņa evaņģēlijs 21, 4843


Apustuļu darbi


Apustuļu darbi 1, 1342


Apustuļu darbi 9, 1–30799


Apustuļu darbi 12, 15570


Pāvila vēstule Romiešiem


Pāvila vēstule Romiešiem 1, 17578


Pāvila vēstule Romiešiem 2, 6748


Pāvila vēstule Romiešiem 7, 24138


Pāvila vēstule Romiešiem 8, 28378


Pāvila vēstule Romiešiem 12, 12209


Pāvila vēstule Romiešiem 13, 14310


Pāvila vēstule Romiešiem 16, 15469


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 2, 9751


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 3, 8748

Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 3, 1657


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 6, 1957

Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 6, 20135


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 9, 5980

Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 9, 24318

Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 9, 27930


Pāvila otrā vēstule Korintiešiem


Pāvila otrā vēstule Korintiešiem 11, 30879


Pāvila otrā vēstule Korintiešiem 12, 9707

Pāvila otrā vēstule Korintiešiem 12, 10604


Pāvila otrā vēstule Korintiešiem 13, 12469


Pāvila vēstule Galatiešiem


Pāvila vēstule Galatiešiem 1, 18520


Pāvila vēstule Galatiešiem 4, 4–7512


Pāvila vēstule Galatiešiem 6, 2385


Pāvila vēstule Efeziešiem


Pāvila vēstule Efeziešiem 1, 1469


Pāvila vēstule Efeziešiem 5, 20268


Pāvila vēstule Efeziešiem 6, 11–12750


Pāvila vēstule Filipiešiem


Pāvila vēstule Filipiešiem 1, 1469


Pāvila vēstule Filipiešiem 2, 8628


Pāvila vēstule Filipiešiem 4, 13717


Pāvila pirmā vēstule Tesaloniķiešiem


Pāvila pirmā vēstule Tesaloniķiešiem 5, 18268


Pirmā vēstule Timotejam


Pirmā vēstule Timotejam 6, 15538


Otrā vēstule Timotejam


Otrā vēstule Timotejam 2, 10550


Vēstule Ebrejiem


Vēstule Ebrejiem 13, 8584

Vēstule Ebrejiem 13, 17621


Jēkaba vēstule


Jēkaba vēstule 5, 13663


Jāņa pirmā vēstule


Jāņa pirmā vēstule 3, 18461


Jāņa atklāsmes grāmata


Jāņa atklāsmes grāmata 3, 16325


Jāņa atklāsmes grāmata 19, 16538