276

Máriino Božské materstvo je podstatou všetkej jej dokonalosti a všetkých výsad, ktoré ju zdobia. Práve preto bola počatá bez poškvrny a je plná milosti, je vždy panna, so svojím telom a dušou vystúpila na nebesia, bola korunovaná za Kráľovnú všetkého tvorstva, stojí nad anjelmi a svätými. Vyššie ako ona je už len Boh. „ Tým, že najsvätejšia Panna je Matkou Božou, má v istom zmysle nekonečnú dôstojnosť, pochádzajúcu z nekonečného dobra, ktorým je Boh “ (Sv. Tomáš Akvinský, Summa Theologiae, I, q. 25, a. 6). Nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že by sa v tomto zmysle mohlo nejako preháňať. Nikdy nebudeme môcť dostatočne preniknúť do hĺbky oného tajomstva a nikdy nebudeme môcť byť našej Matke dostatočne vďační za príbuzenstvo, ktoré prostredníctvom nej máme s Najsvätejšou Trojicou.

Boli sme hriešnici a Boží nepriatelia. Vykúpením sme nielen oslobodení od hriechu a zmierení s Bohom, ale stávame sa ním aj Božími deťmi a za matku dostávame tú, ktorá zrodila Slovo. Dokážeme si predstaviť väčšie plytvanie, väčšiu mieru lásky? Boh nás túžil vykúpiť a vo svojej nekonečnej múdrosti mal iste mnoho spôsobov, ako svoju Najsvätejšiu vôľu uskutočniť. No vybral si taký, ktorý rozptyľuje všetky možné pochybnosti o našej spáse a oslávení. „ Keďže prvý človek Adam sa nenarodil z muža a ženy, ale bol utvorený z hliny, tak aj posledný Adam, ktorý mal vyhojiť rany toho prvého, prijal telo utvorené v lone Panny, aby bol po telesnej stránke rovný tým, čo zhrešili “ (Sv. Bazil, Commentarius in Isaiam, 7, 201 (PG 30, 466).

Tento bod v inom jazyku