278

Evanjelium dnešnej Svätej omše nám pripomína dojímavú pasáž o Ježišovi, ktorý ostal v Jeruzaleme a tam učil v chráme. Mária a Jozef prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali (Lk 2, 44—45). Božia Matka, v úzkostiach hľadajúca syna, ktorý sa bez jej viny stratil, a zakúšajúca nesmiernu radosť, keď ho nájde, nám pomôže začať vždy odznova a napraviť to, čo bude treba, keď pre svoju slabosť alebo svoje hriechy nebudeme schopní Krista nájsť. A prežijeme veľkú radosť, keď sa s ním znovu objímeme a povieme mu, že už ho nechceme nikdy stratiť.

Mária je matkou múdrosti, lebo pri nej sa naučíme tomu, na čom skutočne záleží: a síce, že nič nemá cenu, ak nemáme Pána, že na nič nám nebudú všetky krásy sveta a všetky splnené túžby, ak v našom srdci nebude horieť plameň živej lásky a svietiť svetlo svätej nádeje, ktoré sú predchuťou nekonečnej lásky v našej definitívnej vlasti.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku