291

V liturgickom roku slávime sériu sviatkov zasvätených úcte k Panne Márii. Základom mariánskeho kultu je Božie Materstvo Našej Panej, pôvod plnosti všetkých prirodzených i nadprirodzených darov, ktorými ju ozdobila Najsvätejšia Trojica. Málo kresťanskej formácie a veľmi málo synovskej lásky by prejavil človek, obávajúci sa, že úcta k Najsvätejšej Panne by mohla niečo ubrať úcte patriacej Bohu. Naša Matka, vzor pokory, spievala: „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja“ (Lk 1, 48—50).

Nešetrime počas sviatkov Našej Panej prejavmi lásky, pozdvihujme k nej častejšie svoje srdce a prosme ju o to, čo potrebujeme, ďakujme jej za neustálu materinskú starostlivosť, zverujme jej osoby, ktoré si vážime. Keď budeme ako deti, stane sa každý deň vhodnou príležitosťou na prejavenie lásky Márii, rovnako ako je každý deň takou príležitosťou pre tých, čo sa majú naozaj radi.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku