283

A my naďalej v tichej modlitbe pokračujme v rozjímaní o tajomstve Máriinho božského Materstva, v hĺbke srdca vraviac: Panna a Bohorodička, ten, ktorého nemôže obsiahnuť celý svet, sa uzavrel v tvojom lone a stal sa človekom… (Aleluja zo Sv. omše na sviatok Materstva Panny Márie).

Vypočujte si, čo recitujeme v dnešnej liturgii: Blahoslavené lono Panny Márie, ktoré nosilo syna večného Otca (Antifóna ad Communionem zo spoločných textov o Panne Márii). Je to zvolanie staré i nové, práve tak ľudské ako i božské. Je to ako keby sme Pánovi vraveli — ako býva zvykom, keď chvália nejakého človeka: šťastná to matka, ktorá ťa priviedla na svet!

Tento bod v inom jazyku