287

Mária je učiteľkou lásky. Spomeňte si na scénu uvedenia Ježiša do chrámu. Starec Simeon Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, — a tvoju vlastnú dušu prenikne meč —, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“ (Lk 2, 34—35). Mária má nesmiernu lásku k ľuďom, a tak sa na nej naplní Kristovo uistenie: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).

Právom nazývali Rímski veľkňazi Máriu Spoluvykupiteľkou: „ Tak spolu so svojím trpiacim a umierajúcim synom trpela i ona a takmer zomrela. Pre spásu ľudí sa zriekla materského práva na svojho Syna a obetovala ho ako bolo v jej moci, aby zmiernila Božiu spravodlivosť, takže sa môže plným právom povedať, že spolu s Kristom vykúpila ľudstvo “ (Benedikt XV., List Inter sodalicia, 22. 3. 1918, AAS 101919, 182). Vďaka tomu lepšie pochopíme výjav z utrpenia nášho Pána, o ktorom môžeme rozjímať donekonečna: stabat autem iuxta crucem Iesu mater eius (Jn 19, 25), pri Ježišovom kríži stála jeho Matka.

Určite ste spozorovali, ako sa niektoré matky, vedené oprávnenou hrdosťou hlásia ku svojim deťom, keď tieto víťazia a keď sa im dostáva verejného uznania. Iné naopak i v týchto okamihoch zostávajú v pozadí, milujú v tichosti. Taká bola aj Mária a Ježiš to dobre vedel.

Tento bod v inom jazyku