293

Akým tempom by v nás rástli nadprirodzené cnosti, keby sme sa skutočne dokázali obracať na našu Matku Máriu! Len jej počas dňa smelo, srdcom i bez slov opakujme krátke strelné modlitby. Kresťanská zbožnosť zozbierala mnoho takých vrúcnych chvál, v Litániách sprevádzajúcich Svätý ruženec. No každý môže podľa ľubovôle pridať ďalšie a vravieť Márii to, čo by sme sa z inak posvätného rešpektu, ktorý ona dobre chápe a schvaľuje, neodvážili vysloviť nahlas.

Nakoniec ti poradím, aby si si vytvoril svoju osobnú skúsenosť s Máriinou materinskou láskou, pokiaľ si tak ešte neurobil. Nestačí iba vedieť, že je Matkou, je treba tak o nej uvažovať i hovoriť. Ona je tvojou Matkou a ty si jej dieťaťom — a miluje ťa tak, akoby si bol na svete jej jediným. Podľa toho sa k nej aj správaj: hovor jej všetko, čo sa ti prihodilo, cti si ju, maj ju rád. Nikto to za teba neurobí tak dobre ako ty sám.

Ubezpečujem ťa, že keď sa tou cestou vydáš, veľmi skoro objavíš celú Kristovu lásku a budeš vtiahnutý do nevysloviteľného života Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého. Dostaneš silu statočne a do konca plniť Božiu vôľu a prenikne ťa túžba slúžiť všetkým ľuďom. Staneš sa kresťanom, akým si zavše sníval, že budeš: bohatým na skutky lásky a spravodlivosti, radostným a silným, chápavým k ostatným a náročným na seba.

Práve takáto a nie iná je povaha našej viery. Utiekajme sa k Svätej Márii; ona nás bude sprevádzať svojím istým a vytrvalým krokom.

Tento bod v inom jazyku