285

Evanjelium nám v skratke uľahčuje cestu k pochopeniu príkladu našej Matky: „Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2, 19). Snažme sa aj my byť ako ona, v dôvernom dialógu zhovárajúc sa s Pánom o všetkom, čo sa s nami deje, dokonca aj o tých najbanálnejších veciach. Nezabúdajme, že ich musíme všetky zvážiť, zhodnotiť a pozrieť sa na ne očami viery, aby sme v nich objavili Božiu vôľu.

Ak je naša viera slabá, utiekajme sa k Márii. Sv. Ján rozpráva, že vďaka zázraku v Káne, ktorý Kristus učinil na prosbu svojej Matky, jeho učeníci v neho uverili (Jn 2, 11). Naša Matka sa ustavične u svojho Syna prihovára, aby nás vyslyšal a ukázal sa nám takým spôsobom, že budeme môcť vyznať: Ty si Syn Boží.

Tento bod v inom jazyku