279

„U mňa je všetka milosť spravodlivej cesty životnej, u mňa je všetka nádej silného života“ (Sir 24, 25). S akou múdrosťou vložila Cirkev tieto slová do úst našej Matky, aby sme my kresťania na ne nikdy nezabudli! Ona je istota, je láska, ktorá nikdy nikoho neopúšťa, vždy otvorené útočište, ruka, ktorá hladí a utešuje.

Jeden zo starších cirkevných otcov píše, že sa máme snažiť uchovať si v mysliach a v pamäti jasné zhrnutie života Božej Matky (Porov. Sv. Ján Damascénsky, Homiliae in dormitionem B. V. Mariae, 2, 19 (PG 96, 751). Iste ste si veľakrát prehliadali nejaké lekárske, matematické alebo iné príručky. Uvádza sa v nich, aké lieky je treba okamžite podať a aké prostriedky je treba nasadiť pri naliehavej potrebe, tak, aby sa z hľadiska príslušnej vedy neurobila nijaká chyba.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku