290

Pre našu Matku Máriu nikdy neprestaneme byť malými deťmi, pretože ona otvára cestu do nebeského kráľovstva, ktoré bude dané tým, čo sú ako deti (Porov. Mt 19, 14). Od našej Panej by sme sa nemali nikdy vzdialiť. Ako ju teda budeme uctievať? Tým, že sa k nej budeme utiekať, hovoriť s ňou, prejavovať jej svoju lásku, rozvažovať v srdci o jej živote na zemi, rozprávať jej o svojich zápasoch, úspechoch i prehrách.

Objavíme tak — ako by sme ich odriekali prvýkrát — zmysel mariánskych modlitieb, ktoré sa Cirkev oddávna modlí. Čím sú Zdravas Mária a Anjel Pána, aknie vrúcnou chválou Božieho Materstva? Alebo modlitba Svätého ruženca, nádherný prejav oddanosti, ktorý nikdy neprestanem odporúčať všetkým kresťanom a pri ktorom prechádzajú cez našu hlavu a srdce tajomstvá obdivuhodného Máriinho počínania — a zároveň i základné tajomstvá našej viery.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku