284

Učiteľka viery, nádeje a lásky

„ Mária svojou láskou spolupracovala na tom, aby sa v Cirkvi stále rodili veriaci, údy onej Hlavy, ktorá je podľa tela pravou matkou “ (Sv. Augustín, De Sancta Virginitate, 6 (PL 40, 399). Ako pravá matka nás poučuje a jej lekcie, ako lekcie naozajstnej matky nikdy nie sú hlučné. Je treba mať určitú jemnosť v srdci a bystrosť ducha, aby sme porozumeli tomu, čo nám viac svojimi skutkami ako slovami chce ukázať.

Je učiteľkou viery. „Blahoslavená je tá, ktorá uverila“ (Lk 1, 45). Tak zdraví svoju sesternicu Alžbeta, keď ju naša Pani prichádza navštíviť do hôr. Veľký bol i akt viery, keď Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Pri narodení svojho Syna kontempluje veľké Božie diela na zemi: objavuje sa zbor anjelov a prichádzajú pastieri, rovnako ako aj mocní tohto sveta, aby sa poklonili dieťaťu. Svätá rodina však musí utekať do Egypta, keď chce uniknúť zločinnému Herodesovmu zámeru. Nastáva život v tichu a skrytosti: tridsať dlhých rokov obyčajného a jednoduchého života, ako jedna z mnohých domácností malej galilejskej dedinky.

Tento bod v inom jazyku