208

Buď požehnaná bolesť. Buď milovaná bolesť. Buď posvätená bolesť… Buď oslávená bolesť!

Tento bod v inom jazyku