228

„Príjemné popoludnie!“ — pozdravili nás, ako je zvykom - a istý Bohu oddaný človek poznamenal: „Aké obmedzené želanie!“

Tento bod v inom jazyku