222

Nech si tvoja vôľa vyžiada od zmyslov pokáním to, čo jej ostatné schopnosti odopierajú pri modlitbe.

Tento bod v inom jazyku