232

Dôvody na pokánie? Pykanie za hriechy, zadosťučinenie, prosby, vzdávanie vďaky - to všetko sú prostriedky k napredovaniu…za teba, za mňa, za ostatných, za tvoju rodinu, za tvoju krajinu, za Cirkev… A tisíc ďalších dôvodov.

Tento bod v inom jazyku