231

Prísny pôst je pokánie veľmi milé Bohu. Ale z rozličných dôvodov, začali sme si ho uľahčovať. Nevadí, ba dokonca naopak, ak ho so súhlasom svojho duchovného radcu budeš často uskutočňovať.

Tento bod v inom jazyku