224

Bojíš sa pokánia?…Toho pokánia, ktoré ti pomôže dosiahnuť večný život? Nevidíš, ako sa ľudia podrobujú tisícim útrapám krvavej chirurgickej operácie, len aby si zachovali svoj terajší úbohý život?

Tento bod v inom jazyku