219

Keď už vieš, že tieto bolesti — telesné alebo duševné — sú očistením a zásluhou, žehnaj im.

Tento bod v inom jazyku