233

Nerob viac pokánia, než koľko ti dovoľuje tvoj duchovný radca.

Tento bod v inom jazyku