212

Ten Kristus, ktorého ty vidíš, nie je Ježiš — je to iba jeho úbohý obraz, ktorý si vytvorili tvoje zakalené oči… Očisti sa. Vyjasni svoj zrak pokorou a pokáním. Potom ti nebude chýbať jasnozrivosť Lásky a budeš mať dokonalé videnie. Tvoj obraz bude skutočne jeho obrazom: Bude to On!

Tento bod v inom jazyku