614

В апостолските начинания няма „малко“ непослушание.

Предмети
Този параграф на друг език