733

Винаги имай упование в Бога! — Той никога не губи битки.

Този параграф на друг език