754

Това е ключът, чрез който можем да влезем в Царството Небесно: „Qui facit voluntatem Patris mei qui in coelis est, ipse intrabit inregnum coelorum.“ — „Онзи, който изпълнява волята на Моя Отец Небесен… “, той ще влезе!

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език