945

Лошо разположение е това: да слушаш Словото Божие с критичен дух.

Този параграф на друг език