939

Мъже и жени, бъдете от света, но не бъдете светски!

Този параграф на друг език