944

Твой дълг е да предаваш на другите огъня на обичта към Бога и ревността за човешките души, за да може и те от своя страна да запалят мнозина други, които засега се намират по-назад; а пък тези последните — да предадат пламъка на своите колеги по професия. Колко много духовни калории са ти необходими за това! И каква голяма отговорност носиш, ако охладнееш духовно! И — не ми се мисли дори — какво страшно престъпление ще извършиш, ако дадеш лош пример!

Този параграф на друг език