950

Ако знаеш колко много горчивини те очакват, щом си въобразяваш, че в Христовото дело една висока длъжност е нещо по-различно от товар!

Предмети
Този параграф на друг език