946

Ако искате да се отдадете на Бог и едновременно с това да живеете в света, не е толкова важно да бъдете учени (колкото до жените, не е необходимо да бъдат учени, а благоразумни*), а духовни — т.е. постоянно свързани с Господчрез молитвата. Върху вашите чувства и душевни сили трябва да носите спуснато невидимо покривало. Затова молете, молете, молете; изкупвайте, изкупвайте, изкупвайте!

* Във времето, когато била написана тази книга, жените с висше образование в Испания били изключителна рядкост, но още тогава авторът насърчавал момичетата, които се справяли добре с учението, да следват висше образование.

Този параграф на друг език