940

Не забравяйте, че единството е признак на живот! Разединението е разложение — сигурен знак, че вече си труп.

Този параграф на друг език