955

В твоето апостолско дело не се страхувай от външните врагове, колкото и голяма да е тяхната сила. Ето кои са страшните врагове: твоето слабо упование в Бога и твоята оскъдна братска обич.

Предмети
Този параграф на друг език