937

Никога не бъдете мъже и жени на много дейност и малко молитва!

Този параграф на друг език