957

Често сравнявам апостолското дело с машина — зъбни колела, бутала, клапи, болтове… Но смазката — това е братската обич. Твоята братска обич.

Предмети
Този параграф на друг език