938

Старай се да живееш по такъв начин, че да умееш доброволно да се отказваш от удобствата и благосъстоянието, които не подобават на един Божи човек.

Имай предвид, че ти си зърното, за което се говори в Евангелието. — Ако не влезеш в земята и не умреш, няма да дадеш плод.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език