947

Остана учуден от това, че одобрих многообразието в апостолското дело, в което участваш. В отговор ти казах следното:

„Единство и многообразие!“ — Бъдете така различни, както са различни светците на небето — всеки един от тях има своите характерни черти. Но в същото време трябва да си приличате както светците, защото те не биха били светци, ако всеки от тях не се беше уподобил на Христос.

Този параграф на друг език