954

Когато твоят предстоятел се допитва до теб и се налага да изложиш мнение, противно на неговото, бъди крайно уважителен. — Никога не му противоречи в присъствието на неговите подчинени, дори и тогава, когато той не е прав.

Този параграф на друг език