933

Разказват, че един човек, който в молитвата си казвал: „Господи, обичам Те!“, след това чул следния отговор от небето: „Обичта се познава по делата, а не по словата!“.

Помисли дали и ти не заслужаваш същия този деликатен упрек!

Този параграф на друг език