СВЯТАТА ЛИТУРГИЯ

Отличителната черта на един истински апостол е обичта към Святата Литургия.

Твърдиш, че Литургията била прекалено дълга. Аз пък отговарям: „Защото твоята обич е недостатъчна“.

Не е ли странно? Много християни са бавни, чак тържествени в своята не особено напрегната професионална дейност; при хранене или почивка — те за никъде не бързат… но стават нетърпеливи, бързат и карат свещеника да съкращава времето, посветено на Святата Жертва на олтара!

„Отнасяйте се добре с Исус! Отнасяйте се добре!“ — така казваше със сълзи на очи един стар епископ на младите свещеници, които току-що бе ръкоположил.

— Господи! Кой ще ми даде глас и авторитет, за да мога така да говоря на ухото и на сърцето на много християни?

Как плачеше пред олтара един млад свещеник (малко след това той умря мъченически), защото си беше спомнил за една душа,приела Святото Тайнство Причастие в състояние на смъртен грях!

— Дали и ти обезщетяваш с подходящи дела за оскърбленията, нанесени на Исус?

Смирението на Исус: във Витлеем, в Назарет, на Голгота… — Но Неговото смирение и унижение са много по-големи в Святото Тайнство Причастие — повече, отколкото във Витлеемските ясли, в Назарет или на кръста.

Именно заради това съм задължен да обичам Литургията! („Нашата“ Литургия, Исусе…)

Ти ми казваше: „Приемам Святото Причастие вече толкова години! Друг на мое място би станал светец, а аз съм си все същият!“. — „Чедо мое — отговорих ти аз, — продължавай ежедневно да приемаш Святото Причастие; помисли си какъв щеше да бъдеш, ако не беше го правил досега.“

Общение, единение, споделяне и доверяване: Свещено Писание, Свято Причастие, Обич.

Приеми Святото Причастие! — Това не е липса на уважение. — Причасти се точно днес, въпреки че току-що се освободи от мрежите на врага!

— Забрави ли какво казва Исус: че лекарят е необходим не на здравите, а на болните?

Когато се доближиш до Дарохранителницата, помисли върху това, че Той… те е чакал цели двадесет века.

Той е тук: Царят на царете, Господарят на господарите. — Скрит е в Осветения Хляб.

— Смирил се е до такава степен, и то заради теб.

Исус е тук заради теб. — Няма да бъде знак на уважение, ако откажеш да Го приемеш, щом си в благодатно състояние. — Неуважение има, когато Го приемаш в неблагодатно състояние, т.е. недостойно.

Какъв изобилен източник на благодат е духовното причастяване! — Практикувай го често и ще усещаш по-осезателно присъствието на Бога, както и по-голямо единение с Него в твоите начинания.

Благочестието си има своите правила за поведение. — Съобразявай се с тях! Колко ми е мъчно за онези „благочестиви“ хорица, които не знаят как да се държат по време на Святата Литургия, въпреки че присъстват на нея всеки ден; нито знаят как да направят Знака на кръста, а вместо това движат ръката си някак странно, бързо и нескопосано; нито коленичат както трябва пред Светите Дарове: техните смешни пружинирания са същинска подигравка с Исус; нито пък знаят как да свеждат почтително глава пред изображенията на Божията Майка.

Не излагайте за поклонение изображения, които са продукти на серийно производство. Предпочитам едно Разпятие на Христос от грубо желязо, отколкото онези сладникави гипсови кръстове, които изглеждат така, сякаш са направени от захар.

Видя ме, че служа Святата Литургия върху един напълно изчистен олтар: само покривка, без излишна украса. С голямо Разпятие. Масивни свещници с големи восъчни свещи, които се издигат до самото Разпятие. Широка одежда със строги линии. Драгоценна чаша с голяма патена. Без електрическо осветление, чиято липса ние не забелязахме.

— И ти трябваше да направиш усилие, за да излезеш от храма: така хубаво ти беше вътре! Виждаш ли как ни доближава до Бог литургичната простота?

Препратки към Светото писание
Препратки към Светото писание
Тази глава на друг език