ДУХОВЕН ЖИВОТ

Хората имат плоска, земна, двуизмерна представа за света. — Но ако ти се решиш да водиш духовен живот, ще получиш от Бога третото измерение — височината, а заедно с нея — точните понятия за релеф, тежест и обем.

Ако спреш да гледаш на света с очите на вярата, обичта ти към ближния ще бъде просто филантропия, целомъдрието — благоприличие, умъртвяването на плътското — безсмислие, самобичуването — обикновен камшик, а всички твои дела ще бъдат безплодни.

Безмълвието е пазачът на вътрешния духовен живот.

Парадокс: по-достижимо е да бъдеш светец, отколкото мъдрец; но по-лесно е да бъдеш мъдрец, отколкото светец.

Блуждаенето на ума се е превърнало в необходимост за теб — или отваряш широко очи, за да влязат безпрепятствено образите на създанията, или ги притваряш — поради късогледството си!

Затвори изцяло очи! Заживей духовен живот — тогава ще видиш неподозирани цветове и пространства на един приказен, нов, по-добър свят. Ще заобщуваш с Бога, ще познаеш своята немощ; а заживееш ли близо до Бога, ще станеш подобен на Него и ще заобичаш всички хора — така както може да обича само истинският брат.

Стремеж: аз да съм добър, а всички останали хора да бъдат по-добри от мен.

Обръщането става в един миг. — Освещаването е дело на цял един живот.

Няма нищо по-хубаво на този свят от това: да пребъдваш в Божията благодат.

Чисти намерения. — Ако винаги и във всичко се стремиш да угодиш единствено на Бога, намеренията ти винаги ще бъдат чисти.

Потопи се в раните на Христос Разпнатия! — Така ще се научиш да владееш чувствените си сетива, ще придобиеш вътрешен духовен живот и ще поднасяш постоянно на Бог-Отец страданията на Господ Исус и на св. Дева Мария като изкупителна жертва за твоите грехове и за греховете на всички хора.

Много угодно пред Бога е това твое силно желание да Му служиш. — Но то ще остане безплодно, ако не подобриш осезаемо твоето поведение.

Поправяй себе си! — Всеки ден — по малко! — И никога не спирай, ако наистина искаш да постигнеш светостта!

Да се стремиш към святост, е също и твое задължение. — Кой е казал, че освещаването е работа само за свещеници и изобщо — за духовни лица?

Та нали нашият Господ е казал на всички без изключение: „Бъдете съвършени, както е съвършен Небесният ваш Отец!“?

Твоят духовен живот трябва да се състои именно в това — да започнеш… и винаги да започваш отново.

Запитвал ли си се сериозно колко е прекрасно „да служиш“ с вечно обновяваща се воля?

Покритите със сняг растения не се виждаха. — А стопанинът, собственик на нивата, радостно възкликна: „Те сега растат отвътре“.

— Веднага си помислих за теб и за това, че в момента се намираш в принудително бездействие.

— Кажи ми, растеш ли и ти „отвътре“?

Щом не знаеш да се владееш, дори и да си силен физически, такава сила е смешна и те прави жалък пред другите.

Тежко ми става, когато чета в Святото Евангелие епизода, в който Пилат се обръща към народа: „Кого искате да ви освободя, Варава или Исус, наричан Христос?“ — А още по-тежко ми е, когато чета народът да отвръща: „Варава!“.

И колко ужасно е да си дам сметка че, когато съм се отклонявал от пътя, неведнъж и аз самият съм крещял същото: „Варава!“, като на всичко отгоре съм добавял: „Христос ли?“, „Crucifige eum!“ — „Разпни го!“.

Това, което те тревожи в момента, няма голямо значение. — Но изключително важно е да бъдеш щастлив и да се спасиш.

Нови светлини! — Каква радост, че Бог ти откри една нова Америка!

Възползвай се от тези мигове: това са моменти, в които трябва да запееш благодарствен химн. Това също така е времето, когато трябва да изчистиш прахта от гънките на твоята душа, да се откажеш от някой навик, да заживееш по-духовно, да избегнеш нещо, което евентуално би съблазнило твоя ближен!

С други думи: изрази благодарността си, като вземеш решение да подобриш с нещо твоя живот!

Христос умря за теб. — А ти? Какво си длъжен да направиш за Него?

Твоят личен опит и споменът за неприятностите, за безпокойствата и за огорченията ти помагат да се убедиш колко истинни са Христовите думи: „Никой не може да служи на двама господари!“.

Препратки към Светото писание
Препратки към Светото писание
Препратки към Светото писание
Тази глава на друг език